Om föreningen

Strandbild

Föreningen Norden Norra Halland är en av två Nordenavdelningar i Kungsbacka kommun. Vår systerförening heter Föreningen Norden Fjärås och Löftedalen.

Föreningen i Norra Halland bildades 1949 och har varit mycket aktiv i många år.

Norra Hallands vänorter är Saarijärvi i Finland, Gran i Norge och Hadsten Hinnerup, numera Favrskov storkommun, i Danmark.

Vi besöker vår vänorts förening i Favrskov den 16 – 19 juni.

Föreningen Norden Norra Halland brukar planera kvällskurser, föredrag och utflykter, i regel minst något evenemang i varje månad utom december och juli. Läs om vårt höstprogram 2016 här: nohostprog16

Vi hjälper till vid kontakter och besök från vänorterna. Vi försöker också samarbeta med andra, till exempel svenska kyrkan, andra nordenföreningar eller andra föreningar med liknande verksamhet.

Ungdomarna i våra nordiska länder försöker vi bistå på olika sätt, både med kontakter och sponsring. Ungdomarna är väldigt viktiga i vår verksamhet. Det är ju de som skall ta över efter oss.

Vill du bli medlem? Klicka här för medlemsansökan.

Kontakta gärna vår ordförande Jeanette Nilsson om du vill höra mer. Klicka här för styrelsens kontaktinformation.

Organisationsnummer: 802490-3315
Bankgiro:                       719-1745