Styrelse

20161010_195058-smal
Styrelse 2016 – frän vänster: Sven-Erik Johansson, Borgny Tangen Lindgren, Eva Lönner, Lennart Nilsson, Jeanette Nilsson, Gunilla Carresjö, Gulla Natt och Dag. Saknas på bilden – Elsy Tomé

Ordförande

Jeanette Nilsson, vald 2018 för ett år
Tel: 0300 62 373, 0739 959994
e-post: jeanette62373@gmail.com

Viceordförande

Sven-Erik Johansson, vald 2018 för två år
Tel: 031 274767, 0768 511832
e-post: sejohanssonxx@gmail.com

Sekreterare

Eva Lönner, vald 2016 för två år
Tel: 0300 – 29382, 0700 – 49 3370
e-post: eva.lonner@gmail.com

Kassör

Lennart Nilsson, vald 2018 för ett år
Tel: 0300 62 373, 0768 372013
e-post: 030062373@telia.com

Ledamöter

Elsy Tomé, vald 2017 för två år
Tel: 0300 24507, 0704 779534
e-post: etgohome46@gmail.com

Gulla Natt och Dag, vald 2018 för ett år
Tel: 0300-610 55, 070-214 08 13
gulla.nattochdag@knapegarden.se

Suppleanter

Borgny Tangen-Lindgren, vald 2018 för två år
Tel: 0300 25363

Skolansvarig

Gunilla Carresjö, vald 2015 för två år
Tel: 0709 215311
e-post: gunilla.carresjo@gmail.com

Revisorer

Bo Melin
Stig Karsegård

Valberedning

Bo Lönner (Sammankallande)
Tel: 0300 – 29382
bo.lonner@kollabygg.se

Gunilla Carresjö, vald 2015 för två år
Tel: 0709 215311
e-post: gunilla.carresjo@gmail.com