Norra Halland

Norra Halland

Om föreningen

Karsegårds strand, Onsala

Föreningen Norden Norra Halland är en av två Nordenavdelningar i Kungsbacka kommun. Vår systerförening heter Föreningen Norden Fjärås-Löftadalen.

Föreningen i Norra Halland bildades 1949 och har varit mycket aktiv i många år.

Norra Hallands vänorter är Saarijärvi i Finland, Gran i Norge och Hadsten Hinnerup, numera Favrskov storkommun, i Danmark.

Vi hjälper till vid kontakter och besök från vänorterna. Vi försöker också samarbeta med andra, till exempel svenska kyrkan, andra nordenföreningar eller andra föreningar med liknande verksamhet.

Ungdomarna i våra nordiska länder försöker vi bistå på olika sätt, både med kontakter och sponsring. Ungdomarna är väldigt viktiga i vår verksamhet. Det är ju de som skall ta över efter oss.

Läs om tidigare händelser och våra verksamhetsberättelser och årsmötesprotokoll från tidigare år här.

Föreningen Norden Norra Halland brukar planera någon kvällsaktivitet eller evenemang vår och höst. Läs om aktuella programmet här.

Vill du bli medlem? Klicka här för medlemsansökan.
Medlemskap kostar 175 första året, därefter gäller den lokala medlemsavgift som för närvarande (2018) är
200:- för medlem och 100:- för familjemedlem.

Kontakta gärna vår ordförande Jeanette Nilsson om du vill höra mer. Klicka här för styrelsens kontaktinformation.

Organisationsnummer: 802490-3315
Bankgiro:                       719-1745